Vil du være leverandør?

I VELFAC søger vi løbende nye kilder til varer, materialer og tjenesteydelser i hele verden. Vi er altid interesserede i at udvide vores netværk for at styrke vores samlede konkurrencekraft.

Vi stiller store krav til os selv og vores leverandører, og vores leverandører er kendetegnet ved et højt service- og kvalitetsniveau. Vi stræber efter at opfylde vores mønstervirksomhedsmålsætning og forventer, at vores leverandører gør det samme. 

Vores samarbejdsforhold er båret af gensidig respekt, tillid og engagement. Vi udvikler os sammen. Det giver langsigtede relationer og skaber rum for innovation og forbedringer. Som leverandør får du en samarbejdspartner, der lægger vægt på innovation og udvikling. Vi værdsætter initiativ, der forbedrer vores fælles forretningsgange og arbejdssikkerhed.

Som leverandør til VELFAC får du:

  • Præcise krav og materialespecifikationer 
  • Samarbejdsaftaler med klar ansvarsfordeling 
  • Elektronisk ordrebehandling 
  • Månedlige ordreprognoser 
  • Pålidelig og hurtig betaling 
  • Konstruktiv feedback 
  • Konstant fokus på forbedringer i samarbejdet 
  • Deltagelse i udviklingsprojekter

Ønsker du at blive leverandør til VELFAC, kan du læse mere her. Bemærk, at DOVISTA varetager indkøb for VELFAC.