Træ

Vinduer fra Velfac i nordeuropæisk træ giver et naturligt design

Vi anvender nordeuropæisk træ i vores produkter. Træ er en fornybar ressource, som kan genanvendes kontinuerligt og med stor hensyntagen til miljøet. Det kan bl.a. genanvendes til produktion af nye vindueskarme, møbler, træ- og spånplader mv.

Genbrug til f.eks. træ- og spånplader sker ved, at man fjerner beslag, skruer mv., hvorefter træet knuses, sigtes og males i mindre stykker. Udover at være velegnet til genbrug kan træ anvendes som CO2-neutralt brændsel. Det sker ved, at man udtager energien fra træet i forbindelse med afbrænding.

FSC®-certificeret træ
VELFAC anvender FSC-certificeret træ i vores produkter. Vi kan dermed garantere, at det træ, der indgår i vores produktion, stammer fra bæredygtigt dyrkede skovområder. Læs mere om FSC-certificering her

Et CO2-neutralt byggemateriale
Sammenlignet med andre almindeligt anvendte byggematerialer er træ den komponent, som er mindst energikrævende at producere. Træers fremkomst sker primært takket være skovenes naturlige ressourcer, dvs. CO2, solenergi, vand og mineraler.

Træ er en CO2-neutral ressource. Der er derfor balance mellem den mængde CO2, som træet optager, imens det vokser, og den mængde, som det frigiver i forbindelse med bortskaffelse. Ved hjælp af fotosyntese producerer træer den ilt, som vi mennesker dagligt indånder. Samtidig fjerner de en del af luftens CO2, som ellers ville forårsage drivhuseffekt. Træer optager nemlig CO2 fra luften, som de lagrer som kulstof inden de fældes, men også når de er forarbejdet som eks. byggematerialer.     

Læs mere om træets bæredygtige egenskaber på Trae.dk og TRÆinfo.dk