7 pct. restmaterialer

Ca. 93 pct. af et VELFAC 200 produkt består af komponenter, som er fuldt genanvendelige. Derudover indgår der en mindre restgruppe af materialer, som enten ikke eller i begrænset omfang kan genanvendes. Disse restmaterialer indgår bl.a. i limen samt i overfladebehandlingen, der anvendes på karmen og beslagene.

Overfladebehandling
Vi anvender lak, vandbaseret træbeskyttelse og maling på karmen i VELFAC 200 serien. Overfladebehandlingen udgør i alt 0,4 pct. af vinduets samlede masse. Dens funktion er bl.a. at forlænge komponenternes holdbarhed ved at beskytte dem mod mekanisk slid, fugt og UV-stråler. Derudover har den også en forskønnende effekt.  

Den overfladebehandling, vi anvender til vores produkter, er udvalgt med den størst mulige hensyntagen til mennesker såvel som miljø. Det betyder, at vi bestræber os på at anvende lak, træbeskyttelse og maling, der har et lavt indhold af organiske opløsningsmidler og andre skadelige stoffer.

Når vinduet skilles ad, strippes overfladebehandlingen fra aluminiummet. Overfladebehandlingen, der er påført træet, indgår i dets genanvendelsesproces.

Lim
Der anvendes termisk lim og trælim i VELFAC 200 serien, hvori det udgør 0,2 pct. Den termiske lim bruges som styrkegivende forseglingsmasse imellem ruden og rammen. Derved sikres vinduet optimal stabilitet og indbrudssikkerhed. Trælimen anvendes på karmen og har til formål at holde sammen på karmhjørnerne samt at gøre vinduet tæt.   

Vi bruger kun markedets mest miljøvenlige lime til vores produkter. Det betyder, at al lim, der indgår i vores vinduer, har den størst mulige skånsomhed over for både mennesker og miljø. Samtidig forsøger vi hele tiden at finde nye og endnu mere miljøvenlige limprodukter.  

Ved genbrug indgår den del af limen, der er påført ruden, i glassets genanvendelsesproces. Den anden del, der er påført rammen, strippes fra aluminiummet sammen med overfladebehandlingen og genanvendes ikke.

Flot og elegant hus påført Velfacs vinduer i bæredygtigt materiale

GRP/HELO
Vi anvender GRP (også kendt som HELO) i enkelte af vores vinduesdøre, herunder i VELFAC 200 serien. GRP anvendes pga. dets gode isoleringsevne, der bidrager til at reducere bygningens varmetab. Samtidig har det høj mekanisk styrke, ligesom det er anvendeligt i forbindelse med udfordrende og komplekse konstruktioner.

GRP nedbrydes ikke af vejrliget og er så godt som vedligeholdelsesfrit i sin levetid. På den måde minimeres behovet for anvendelsen af kemiske stoffer til vedligehold. GRP indgår ikke i produkternes genanvendelsescyklus.

Polyamid
Polyamid (også kaldet nylon) er et thermoplastisk materiale og udgør sammen med GRP den væsentligste isolerende materialebestanddel i et VELFAC 200 produkt.

Polyamid er bl.a. kendt for sin stivhed samt sin modstandsdygtighed over for slid, kemikalier og nedbrydning som følge af varme og sollys. Stoffet har desuden en god styrke ved forhøjede temperaturer såvel som en sejhed ved lave temperaturer.

I teorien kan polymamid efter endt levetid indgå i en livscyklus, hvor det genanvendes som nye produkter igen og igen. Derfor arbejdes der løbende på at få afdækket mulighederne for at gøre stoffet 100 pct. genanvendeligt.

EPDM-gummi
EPDM (også kendt som vulkaniseret gummi) udgør sammen med TPE 1,4 pct. af VELFAC 200 produktets samlede masse. Materialet anvendes til vinduets pakninger, der bl.a. har til formål at tætne mod vind og vejr.  

Takket være sin ekstreme holdbarhed er EPDM med til at sikre, at vinduet holder i lang tid. Det har en ekstrem UV- og vejrbestandighed, herunder også kulde og varme. Egenskaber der tilsammen gør materialet særdeles velegnet til anvendelse i vinduer.

EPDM fremstilles overvejende af ikke-fornyelige ressourcer med oprindelse i naturgas og mineralsk olie. Ved vulkaniseringen sker der en kemisk reaktion, som umuliggør omsmeltning.

TPE
TPE (også kaldet termoplastisk elastomer) udgør sammen med EPDM 1,4 pct. af VELFAC 200 produktets samlede masse. TPE er et gummi-lignende, ekstruderet materiale. Det anvendes på en pakning i regn-skærmen i VELFAC 200 vinduet.

TPE deler i mindre omfang flere af de egenskaber, der kendetegner EPDM, herunder god fleksibilitet i kulde. I forbindelse med bl.a. termoplastiske processer kan TPE være lettere og mindre energikrævende at ekstrudere end EPDM.

Forarbejdningen består i, at materialet opvarmes, formes og afkøles – en proces, der kan gentages mange gange. På samme måde er der mulighed for, kan materialet efter endt anvendelse kan smeltes og anvendes på ny.

PE
PE (også kaldet polyætylen eller termoplastisk kunststof) anvendes i de afstandsklodser, der indgår i VELFAC 200 serien. I den forbindelse anvendes PE i sin rene form. Derudover indgår PE i omstøbt form som isolerende materiale i stålbeslagene for at forhindre, at overfladebehandlingen aftager, samt at stålet bliver svagt og forgår.     

PE er blandt de hyppigst fremstillede plasttyper i verden. Det er slagsejt, fleksibelt og har en god bestandighed over for vand, fugt samt organiske opløsningsmidler. PE er en af de mest miljøvenlige plasttyper. Det medfører ingen væsentlige belastninger for miljøet og kan smeltes og størkne flere gange uden at blive nedbrudt. Ved forbrænding udløser PE udelukkende emission af CO2 og vand. 

PE er fuldt genanvendeligt i sin rene form. Det betyder, at så længe stoffet adskilles fra de øvrige materialer, som det er støbt sammen med, kan det genbruges til nye plastkomponenter. Modsat POM anvender vi kun i mindre grad PE i omstøbt form. Derfor giver PE god mulighed for genanvendelse uden at skulle skille komponenterne ad først.  

Villa med sort aluminiums vinduer med sorte sprosser

POM
POM (også kendt som polyoxymethylen) anvendes i de beslagdele, der indgår i VELFAC 200 serien. Det er en hyppigt anvendt plasttype. Udover sin styrke, hårdhed og gode isoleringsevner besidder POM fremragende slid- og friktionsegenskaber.

POM kan genanvendes i sin rene form, såfremt det adskilles fra stålbeslagene. POM anvendes primært i omstøbt form i vores produkter. Dette betyder, at der sammenlignet med eks. PE er flere komponenter, der skal skilles ad, før stoffet kan genanvendes.  

XPS-skum
XPS-skum anvendes som isolerende materiale mellem aluminiumspladerne i VELFAC 200 serien. Foruden sine gode isolerende egenskaber besidder XPS-skum en høj trykstyrke og fugttolerance. 

XPS-skum er baseret på expanderet og extruderet polystyren og kan efter endt anvendelse genbruges som nyt materiale.

PU-skum
PU-skum (også kendt som polyurethan eller PUR) anvendes ligesom XPS-skum som isolerende materiale mellem aluminiumspladerne i VELFAC 200 serien. Det er et af de bedst isolerende materialer, der findes.

Polyurethan er velegnet til genanvendelse, bl.a. ved at blive granuleret og dernæst genbrugt som nyt PUR-materiale.

ZnNi
ZnNi (også kendt som zinknikkel) indgår i overfladebehandlingen på stålbeslagene i vores VELFAC 200 produkter. Her bidrager det bl.a. til at forhindre, at beslagene ruster og korroderer.  

ZnNi indgår ikke i produkternes genanvendelsescyklus. Når beslagene smeltes om efter endt brug, kan det meste zinknikkel skummes af og fjernes, imens den resterende del optages i stålet. 

Chrom 3
Chrom 3 (også kaldet Guldkromatering) anvendes i overfladebehandlingen på beslagene i vores VELFAC 200 produkter. Pga. sin modstandsdygtighed over for klimatiske påvirkninger er det bl.a. med til at sikre, at de beslagdele, der er særlig udsat for udvendige påvirkninger, ikke ruster og korroderer.  

Chrom 3 indgår ikke i produkternes genanvendelsescyklus. I forbindelse med omsmeltningen af beslagene kan det meste Chrome 3 fjernes via afskumning, hvorimod resten optages i stålet.