Metal

Stål
VELFAC 200 serien består af 1,8 pct. stål. Materialet indgår i beslagene på vores vinduer og anvendes bl.a. for at fastholde rammen og karmen i forhold til hinanden.

Stål fremstilles af jern, som er et af de mest hyppigt forekomne materialer i jordens overflade. Det er stærkere, mere holdbart og lettere at bearbejde end jern, hvilket gør det velegnet til brug i byggeriet. Stål, der anvendes som byggemateriale, har generelt en længere livscyklus sammenlignet med andre anvendelsesformer. 

Gode genbrugsperspektiver
Stål er det mest genanvendte materiale i verden og kan genanvendes igen og igen uden kvalitetstab. Samtidig har stål en række egenskaber, som gør det velegnet til genanvendelse. Ikke mindst fordi det er et magnetisk materiale, hvilket bidrager til at effektivisere sorteringsprocessen i forbindelse med genbrug. Samtidig er den energi, der bruges til at genanvende stål efter endt levetid, langt mindre end for nogen andre metaller. Stål genanvendes ved en mindre nedgradering til eks. blik og øvrige materialer.     

Stål genanvendes bl.a. ved at blive omdannet til nyt stål. Derudover kan materialet genbruges i form af nye komponenter såsom tyndplader, stålspuns mv. Endvidere kan stålkomponenter genbearbejdes og tilpasses med henblik på at blive anvendt som eks. nye byggematerialer.  

Vinduer med metal rammer passer godt til metal byggeri  

Zink
VELFAC 200 serien består af 0,5 pct. zink. Materialet indgår i vinduesbeslagene og har bl.a. til formål at fastholde rammen og karmen i forhold til hinanden.

Et bæredygtigt byggemateriale
Zink er et naturligt forekommende metal. Stoffet udvindes af malm, som findes i righoldige mængder i jordskorpen. Fremstillingsprocessen kræver kun et lavt energiforbrug, og zink er et af de metaller, der fremstilles mest af i verden.

Det er vedligeholdelsesfrit og har desuden en lang levetid. Derudover har zink det laveste CO2-udslip sammenlignet med andre byggematerialer. Samtidig er det et hyppigt genbrugt materiale. Det skyldes ikke mindst, at zink kan genanvendes op til 100 pct., uden at det påvirker materialets egenskaber.

Zinkens gode genbrugsperspektiver fornægter sig ikke, og faktisk bliver mere end 96 pct. af al zink i dag genanvendt. Zink genanvendes ved at blive omsmeltet, og der er store miljømæssige fordele at hente i forbindelse med genanvendelse. Energiforbruget i forbindelse med genbrug reduceres nemlig med helt op til 95 pct. i forhold til forarbejdningsprocessen.