Mønstervirksomhed

VELFAC bygger på et solidt værdigrundlag.

Kernen i dette værdigrundlag er en ambition om at leve op til mønstervirksomhedsmålsætningen formuleret i 1965 af VKR Gruppens grundlægger, Villum Kann Rasmussen:

"En mønstervirksomhed arbejder med samfundsnyttige produkter og behandler sine kunder, leverandører, medarbejdere af alle kategorier og aktionærer bedre end de fleste andre virksomheder. En mønstervirksomhed indtjener et overskud, der kan finansiere vækst og bevare økonomisk uafhængighed."

 Villum Kann Rasmussen, 1965

At være en mønstervirksomhed betyder for os, at vi vil være en virksomhed, som andre virksomheder sammenligner sig med eller efterligner.

Vi er i VELFAC dedikerede til at skabe samfundsnyttige produkter, der bringer udsyn, dagslys og frisk luft til mennesker, og som samtidig reducerer behovet for energi til opvarmning, belysning og mekanisk ventilation.

Vi arbejder vedholdende med at optimere alle led i vores produkters livscyklus – og med en lang række af fokuserede tiltag ønsker vi at sætte vores tydelige fingeraftryk i den fælles indsats for en bæredygtig udvikling.

Inspirerende ledetråd
Selv om det efterhånden er 50 år siden, står mønstervirksomhedsmålsætningen den dag i dag som en inspirerende ledetråd for ledelse og medarbejdere i VELFAC.

Bygningsingeniør Villum Kann Rasmussen var en innovativ opfinder og iværksætter. Han forblev gennem hele sin karriere dybt optaget af produktudvikling og arbejdede med en lang række af opfindelser, som kunne tilføre bygninger dagslys og frisk luft.

Villum Kann Rasmussen udtog i løbet af sin karriere 55 patenter og ni mønsterbeskyttelser og lagde dermed grunden til den innovationskultur, der fortsat er fremherskende i VKR Gruppen. Det allerførste patent var det meget berømte pivothængsel, som gjorde det muligt at pudse vinduets yderflade indefra og på en simpel måde løfte vinduet af.

Villum Kann Rasmussen stiftede flere almennyttige fonde. I 1971 oprettedes Villum Kann Rasmussen Fonden og ti år senere Velux Fonden. Begge fonde støtter samfundsnyttige formål.

Vision, mission og værdier
Ud over vores målsætning om at være en mønstervirksomhed har VELFAC en vision, en mission og en række fælles værdier, som er dybt forankrede i virksomheden, ledelsen og medarbejderne. 

VELFAC vision

  • Vi vil bringe liv, lys og luft til mennesker.

VELFAC mission

  • Vi vil kvalificere os til at blive den foretrukne virksomhed i facadevinduesbranchen.

VELFAC værdier 

  • Engagement og vedholdenhed
  • Kvalitet og fremdrift
  • Mod og omtanke
  • Ansvar og respekt

Du kan læse mere om VELFAC værdigrundlag her.