Hvad gør VELFAC?

Her kan du se nogle eksempler på CSR-relaterede aktiviteter i VELFAC.

Nærbillede af kornmark i blæstvejr

Miljøgavnlige initiativer

+

Vi fokuserer hver dag på initiativer som kan bidrage til reduktion af vores egen CO2-udledning. For eksempel kan mere end 95% af den samlede affaldsmængde fra produktionen genbruges. Derudover dækkes mere end 45% af vores samlede energiforbrug ved hjælp af træaffald fra egen produktion.

Fremtidens bygninger i dag

+

Innovation og eksperimenter er grundlaget for produktudviklingen i VELFAC. Med de produkter vi udvikler, spiller vi en rolle i skabelsen af fremtidens attraktive boliger med et lavt energiforbrug. For at udfordre os selv deltager vi derfor løbende i ambitiøse udviklings- og forsøgsbyggerier. Herigennem har vi vist, at det er muligt at optimere energibalance, miljøpåvirkning og indeklima på én og samme tid.
Du kan læse mere om nogle af eksperimenterne her.

VELFAC Seniorklub

+

Kontakt til tidligere kolleger, fællesskab og oplevelser er de vigtige ingredienser i Seniorklubben. Ca. 75 pensionerede VELFAC medarbejdere mødes omkring 10 gange årligt til kulturelle arrangementer, ture eller fælles spisning. Klubben danner rammen om et uundværligt netværk for loyale medarbejdere, som nyder hinandens selskab.  

For senior medarbejdere, som snart vil forlade arbejdsmarkedet, ligger der en tryghed i at kunne fortsætte kontakt og selskabelighed med andre med samme baggrund og historie ved at melde sig ind i Seniorklubben. 

VELFAC støtter hvert år klubben med et større beløb. Ligeledes støttes Seniorklubben af Medarbejderfonden med et tilsvarende beløb, som giver mulighed for leje af bus til ture, entreer til seværdigheder, kulturelle oplevelser mv.

Måneds- og årssamtaler

+

I VELFAC findes en årelang tradition for afholdelse af måneds- og årssamtaler. Faktisk går traditionen omkring årssamtaler helt tilbage til 1958, hvor vores stifter Villum Kann Rasmussen indførte årlige medarbejdersamtaler, som han benævnte ”firmafødselsdage”.

Ordningen skulle sikre en god dialog med den enkelte medarbejder og videreføres den dag i dag som en fast tradition der skal medvirke til at sikre trivsel og udvikling. Årssamtalen giver lejlighed til at gøre status over det seneste års indsatser og resultater samt ikke mindst drøfte fremtidige arbejdsopgaver, mål, udviklingsbehov og muligheder. Endelig har samtalerne også fokus på samarbejdsrelationer.

Årssamtalerne suppleres med individuelle månedssamtaler eller team-samtaler, som har til formål at følge tæt op på indsatser og planer og sikre, at medarbejderen får lejlighed til at drøfte mål og overvejelser med den nærmeste leder. Derudover sikrer månedssamtalerne både leder og medarbejder en naturlig lejlighed til at drøfte aktuelle problemstillinger af enhver art.

Arbejdsmiljø og sikkerhed 

+

Et godt, sikkert og sundt arbejdsmiljø er vigtigt for os. Vi søger løbende gennem forebyggende arbejde at sikre, at arbejdsulykker undgås - én arbejdsulykke er én for meget.

Antallet af arbejdsulykker er nedbragt fra 14,9 i 2013 til 10,1 i 2015 målt pr. 1 mio. arbejdstimer.

Ansvar for omverdenen - Madrester bliver til vand i Mali

+

Hos VELFAC er det muligt at købe mad med hjem til familien, hvis der er rester fra frokostbuffeten. VELFAC donerer emballagen til at fragte maden hjem i, mens medarbejderen betaler et lille beløb for maden.

Maden ville ellers være blevet smidt væk. Beløbet for maden bliver doneret til Børnefonden, som har et projekt i Mali, hvor der graves brønde, så skolebørn kan få frisk vand. Hver dag er der medarbejdere, der benytter ordningen, som letter hverdagen derhjemme, det begrænser madspild og pengebidraget går til et vigtigt formål.

Future Excellence – en systematisk forbedringskultur 

+

VELFAC har siden 2010 arbejdet systematisk med udbredelsen af en kontinuerlig ogsystematisk forbedringskultur inden for programmet ”Future Excellence”. Future Excellence er inspireret af EFQM Business Excellence modellen. Programmet er bl.a. baseret på den grundtanke, at der i alle aktiviteter, til enhver tid vil være mindst 20% spild, som kan reduceres eller elimineres med en systematisk indsats over tid.

I perioden siden 2010 er en lang række medarbejdere blevet grundigt uddannet i teori ogpraksis for det systematiske forbedringsarbejde. De er i stand til at identificere spild og drive forbedringsprojekter inden for eget arbejdsområde og på tværs af virksomheden.

Inden for Future Excellence programmet gennemføres årligt et stort antal små og storeforbedringsprojekter, som bidrager til reduktion af spild. Projekterne gavner dermed miljøet samtidig med at de forbedrer virksomhedernes resultater.

De nye og unge på arbejdsmarkedet

+

For VELFAC er det vigtigt at hjælpe unge studerende i gang og give dem indsigt i vores virksomhed og erfaring på arbejdsmarkedet. VELFAC tager hvert år unge i praktik i kortere eller længere forløb. Nedenstående beretning er et eksempel på, at det er vigtigt at inddrage den studerende, således at de får en forståelse for værdier, processer og samarbejde. 

Beretning fra Lonnie Østerballe ROU, ingeniør studerende:
Selv efter samtale hos VELFAC troede jeg, at jeg næsten kun skulle sidde med energiberegninger i praktikperioden. Ret hurtigt fandt jeg imidlertid ud af at det blev en hel masse andet, og kun et fåtal af energiberegninger jeg kom til at lave hos VELFAC. 

Lonni Østerballe, Ingeniør studerende i praktik hos VELFAC

Jeg har været med til møder om udvikling, om energimærkning af VELFAC vinduer, om bæredygtigheds certificeringer, om kundearrangementer og faktaark til sælgerne, haft møde med studerende og meget mere.

Dertil kommer seminarer, foredrag og messer. Det har jeg ikke hørt, at nogen af mine medstuderende har været med til. Men det er da en del af at dele viden, lære fra sig og tage imod ny viden, erfaringer og lovkrav. Det er noget af det bedste ved at have været ved VELFAC.

Man kan godt mærke på kollegerne og det daglige arbejde, at det i VELFAC er vigtigt med en god hverdag. De få energiberegninger jeg har lavet har i øvrigt haft nogle meget interessante resultater i form af besparelser, og hvorledes vinduer bør tastes inde i programmerne.