Korrekt opbevaring

Vinduer og døre skal opbevares korrekt, indtil de isættes - ellers bortfalder produktgarantien. Alle elementer skal beskyttes på betryggende måde mod fugt (regn og sne), direkte sollys, tilsmudsning og anden overlast.

Vindue i fin og helt ny tilstand efter korrekt opbevaring

På byggepladsen beskyttes elementerne bedst ved opbevaring indendørs på et plant underlag. Ved opbevaring af elementerne udendørs, må det kun foregå i et kortere tidsrum, og de skal placeres på et plant underlag. Pallernes top og sider skal overdækkes med vandtætte presenninger, der er fastgjort forsvarligt af hensyn til blæsevejr, og luft skal kunne cirkulere under pallen. 

OBS: Emballagen fra fabrikken er kun beregnet til at beskytte elementerne under transporten fra fabrik til byggeplads - den er ikke egnet som afdækning på selve byggepladsen. 

Produktskader, opstået pga. ukorrekt opbevaring, dækkes ikke af produktgarantien.