Når skaden er sket

Få gode råd til at forbedre dit indeklima

Velfacs vinduer holder på varmen for dig og dine børn

For at spare på varmen og værne om miljøet bliver vores huse stadig bedre isoleret. Dels skærpes energikravene til nybyggeri hele tiden, men vi efterisolerer også i stigende grad den eksisterende boligmasse eller skifter de gamle utætte vinduer ud.

Når husene bliver tættere, stiger risikoen for kondens på vinduerne - uanset om man har træ-, plast- eller træ/alu-vinduer. Det skyldes, at tætte huse holder på den fugt, der er inde i huset. Fugten afkøles når den rammer de koldere ruder og ses som dug eller kondens.

På baggrund af en rapport udarbejdet af SBi for Miljøstyrelsen i 2006 har SBi i samarbejde med Bolius og Forbrugerrådets blad "Tænk" udviklet en webbaseret indeklimamåler. Her kan man som forbruger finde ud af, om man har problemer med indeklimaet, og hvad man i givet fald kan gøre ved det.

Du kan være ret sikker på, at hvis du oplever kondens på den indvendige side af vinduerne, så indikerer det, at luften i dit indeklima trænger til at blive skiftet.

Er det tilfældet, kan du følge nedenstående råd, som VELFAC har sammenfattet på baggrund af egne studier foretaget sammen med SBi og Aalborg universitet.

GODE RÅD

1. Luft ud - ud med fugten.

+

Gør boligen vinterklar ved en ekstrem grundig gennemluftning af alle rum i efteråret. Altså i rigtig mange timer - fx det meste af en weekend, hvor man kan lade vinduer og døre stå på vid gab, mens man er hjemme. Der skal luftes ud, så den ophobede fugt forsvinder fra alle bygge- og boligmaterialer.

Luft ud systematisk i hele boligen hver dag, og specielt i soverum og bad, også selv om der ikke er kondensdannelse på ruderne (5-10 minutter med gennemtræk mindst 3 gange om dagen). Du skal også lufte ud i regnvejr!

2. Tjek aftræk og ventiler.

+

Er der aftræk eller ventiler i alle rum? Det giver den bedste luftcirkulation i hele boligen. Er det tilfældet, så check hvert efterår at der er fri passage i aftrækkene i væg / loft i de "våde" rum (bad og bryggers), samt i opholdsrummene, hvor aftræk eller ventiler normalt er placeret i ydervægge eller i vinduerne. Altså væk med støv, spindelvæv, hvepseboer og fuglereder!

3. Er luftskiftet i boligen tilstrækkeligt?

+

Den danske byggelovgivning har i årtier stillet krav til det permanente luftskifte i boliger. I opholdsrum skal hele luftvolumenen skiftes minimum ½ gang i timen og endnu mere i bad og køkken. Kontakt evt. en indeklimarådgiver for at få en professionel vurdering (du kan forvente, at det koster omkring 3.000-3.500 kr. inkl. moms, men indhent altid et konkret tilbud!)

4. Lad dørene stå åbne.

+

Lad dørene stå åbne mellem de forskellige rum, så luften frit kan cirkulere hele døgnet igennem.

5. Samme temperatur.

+

Hæv temperaturen til 20-21 grader, og hold så vidt muligt samme temperatur i alle rum.

6. Undgå at tørre tøj indendørs.

+

Undgå at tørre tøj indendørs, da det afgiver masser af fugt. Hvis du alligevel gør det, så luft ud imens fx ved at sætte vinduer i ventilationsstilling.

7. Korrekt indstilling af mekanisk ventilation.

+

Hvis du har mekanisk ventilation, er det vigtigt, at det er korrekt indstillet i forhold til netop din bolig, og at anlægget løbende vedligeholdes i henhold til leverandørens vejledning.