Fokus på personlig udvikling

Som medarbejder i VELFAC bliver du en del af en stor gruppe med både lokal indsigt og internationalt udsyn. Vi stiller store forventninger til hinanden. Til gengæld tilbyder vi udfordrende job med ansvar, personlig udvikling og gode muligheder for indflydelse på jobindhold.

To VELFAC medarbejdere i dialog over PC med VELFAC vinduer i baggrunden

Hos os spiller ansvarlighed, resultater og engagement en central rolle. Vores medarbejdere tager ansvar for det arbejde, de udfører, og vi tager som virksomhed ansvar for vores medarbejdere, blandt andet med løbende forventningsafstemning mellem medarbejder og leder.

Medarbejdernes trivsel og sikkerhed indgår som det væsentligste element i vores samlede arbejdsmiljøpolitik. Hos os er der også medarbejdere, hvor der tages særlige hensyn.

Karriere

Der er en stærk tradition for, at en god performance karrieremæssigt baner vejen for andre interessante udfordringer i såvel VELFAC som i VKR Gruppen.