Miljødeklaration


VELFAC er den eneste vinduesproducent, der har fået udarbejdet en miljødeklaration. Teknologisk Institut har forestået analysen, som viser VELFAC 200 vinduets miljøpåvirkning. Konklusionerne fremgår af vores Miljødeklaration, der bygger på vugge-til-grav-metoden UMIP (Udvikling af Miljøvenlige IndustriProdukter).

I analysen kigges der på miljøbelastning i forbindelse med materialevalg, produktion, selve brugsfasen, hvor vinduet sidder i en bygning, bortskaffelse samt transport. Langt det største energiforbrug - over 90% - skyldes varmetab i brugsfasen. Derfor kan du nedbringe miljøpåvirkningen ved at købe vinduer med så lavt varmetab (lav U-værdi) og så højt energitilskud (høj g-værdi) som muligt.

x
Cookies

Denne hjemmeside anvender cookies

Læs mere