Lovgivning om vinduer

Byggeloven, bygningsreglementet og Statens Byggeforsknings Instituts anvisninger udgør det regelsæt, som byggebranchen og dermed også VELFAC arbejder ud fra. Få overblikket over, hvordan de tre regelsæt hænger sammen her.

Vinduer fra Velfac bygget på baggrund af byggelovens reglementsæt

Byggeloven
Det overordnede formål med lovgivningen på byggeområdet er formuleret i den rammelov, som giver mulighed for - via bygningsreglementet – at stille konkrete krav til byggeriet. Byggeloven indeholder desuden reglerne om byggeskadeforsikring og om markedskontrol med byggevarer.

Bygningsreglementet
I bygningsreglementet stilles en række krav til byggeriet i Danmark fx. i forhold til maksimalt energiforbrug, handicaptilgængelighed, brandsikkerhed, indeklima, byggeriets størrelse og afstand til skel. Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, hvilket betyder, at alt byggeri, der er omfattet af byggeloven, skal overholde de minimumskrav, der udstikkes i reglementet. 

Statens Byggeforsknings Institut
Statens Byggeforsknings Institut udsteder anvisninger (SBI anvisninger), der indeholder detaljerede eksempler på konstruktioner og brugen af materialer. Bygningsreglementet indeholder nemlig kun såkaldte funktionskrav og er ikke en arbejdsanvisning på, hvordan byggerier i praksis kan udformes. SBI anvisningerne er ofte udviklet i samarbejde med relevante parter inden for det pågældende fagområde.

Udbuds-beskrivelser

x
Cookies

Denne hjemmeside anvender cookies

Læs mere