Standarder for bæredygtighed

Hos VELFAC har vi erfaring med tre internationalt anerkendte certificeringssystemer; LEED, BREEAM og DGNB.

Certificeret kontorbyggeri med VELFAC vinduer

Hvordan måler man, om et byggeri er bæredygtigt? Det findes der et bredt udvalg af certificeringsordninger, som forsøger at svare på. I Danmark har Green Building Council Denmark, peget på DGNB som system for certificering af bæredygtighed i dansk byggeri. 

Både LEED, BREEAM og DGNB anvender pointsystemer i forbindelse med certificering af bygninger. Du kan læse mere om ordningerne nedenfor.

LEED – amerikansk bæredygtighedsstandard

+

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) er en amerikansk certificeringsordning. Udviklingen af LEED startede i 1993 i sammenhæng med etableringen af det amerikanske Green Building Council. LEED har været anvendt på et betydeligt antal projekter, hovedsageligt i USA, men også i en række andre lande. LEED er opdelt i ordninger, som kan certificere både nybyggeri og renovering af eksisterende bygninger, brug af eksisterende bygninger og planlægning af lokalområder.

Green Lighthouse ved Københavns Universitet, som VELFAC er visionspartner i og vinduesleverandør til, har opnået LEED guld-certificering som den første bygning i Danmark.

Parametre:

 • Bæredygtig byggegrund
 • Vandeffektivitet
 • Energi & atmosfære
 • Materialer & ressourcer
 • Indemiljøkvalitet

BREEAM – engelsk bæredygtighedsstandard

+

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) er en engelsk certificeringsordning. BREEAM blev lanceret i England i 1990, og ordningen har således været brugt i England i over 20 år. BREEAM har været anvendt til certificering af projekter udenfor England siden 2005.

Af de nævnte certificeringsordninger indeholder BREEAM det største antal parametre, der alle indgår i den samlede bedømmelse af en bygnings bæredygtighed. BREEAM har udviklet metoder, som kan certificere både nybyggeri og renovering.

Parametre:

 • Ledelse
 • Sundhed & trivsel
 • Energi
 • Transport
 • Vand
 • Materialer
 • Affald
 • Arealforbrug & økologi
 • Forurening

BREEAM vægter de tre parameter Ledelse, Sundhed & trivsel og Energi højest. Hos VELFAC støder vi jævnligt på BREEAM. Vores produkter skal nemlig kunne leve op til kravene i BREEAM, fordi certificeringsordningen er ganske udbredt i England, hvortil VELFAC eksporterer et betragteligt antal vinduer. 

DGNB – tysk bæredygtighedsstandard

+

DGNB er oprindeligt en tysk certificeringsordning og DGNB står for Deusche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Ordningen er ikke ret gammel – den første bygning er certificeret i Tyskland i januar 2009. DGNB er den ordning, som Green Building Council Denmark har valgt som udgangspunkt for certificering af dansk byggeri, og i 2012 blev det første danske certifikat uddelt.

Parametre:

 • Miljømæssige kvaliteter
 • Økonomiske kvaliteter
 • Sociale kvaliteter
 • Tekniske kvaliteter
 • Proceskvalitet

DGNB vægter miljøet, økonomi, sociale og tekniske kvaliteter ligeligt i sin analyse (hver med 22,5 pct.). Hertil kommer en analyse af procesmæssig kvalitet (vægtning 10 pct.).

De første retningslinjer for tildeling af certifikat i DGNB Denmark er for nybyggeri inden for kontor- og erhvervsejendomme. Senere vil der blive lanceret retningslinjer for andre bygningskategorier, fx enfamiliehuse og hospitaler. For at få en bygning certificeret kræves, at der tilknyttes en auditor.

Udbuds-beskrivelser

x
Cookies

Denne hjemmeside anvender cookies

Læs mere